پردازنده دیجیتال KTV

 • پردازنده دیجیتال کارائوکه KTV با عملکرد X5

  پردازنده دیجیتال کارائوکه KTV با عملکرد X5

  این سری از محصولات پردازنده کارائوکه با عملکرد پردازنده بلندگو هستند، هر قسمت از عملکرد به طور مستقل قابل تنظیم است.

  گذرگاه داده پیشرفته 24 بیتی و معماری DSP 32 بیتی را بپذیرید.

  کانال ورودی موسیقی مجهز به 7 باند برابری پارامتریک است.

  کانال ورودی میکروفون با 15 بخش تساوی پارامتریک ارائه شده است.